on-line webkamera

Modeláři


Modelářský odbor Aeroklubu Jihlava sdružuje modeláře, zabývající se stavbou volných modelů, především rádiem řízených, a létáním s nimi.

Informace o klubu

Pro létání je k dispozici modelářská letištní plocha o rozměrech 30 x 75 m. Povrch modelářského letiště je travnatý. Tráva je průběžně sečená a povrch je udržovaný v provozuschopném stavu v průběhu celého roku.

Nedaleko modelářské dráhy má Modelářský klub k dispozici i klubovnu, kde mohou modeláři nalézt útočiště v přestávkách létání jak při nepříznivém počasí, tak i v období letních veder.

Při létání s modely řízenými rádiem je nutné se podřídit organizačnímu opatření s obsazováním používaných kanálů tak, aby se provoz jednotlivých vysílačů vzájemně nerušil. K tomuto účelu jsou v modelářké klubovně k dispozici cedulky s označením jednotlivých kanálů, které si musí zájemce o létání vyzvednout a tím oznámit dalším modelářům, že vysílač s uvedeným kanálem již nesmí používat.

Každoročně pořádá Modelářský klub soutěže kluzáků kategorie F1A, F2A, F5B/7, F5B/10, F5B, FAI a Modelářský letecký den. Přesné termíny konání jsou uvedeny v Kalendáři soutěží v časopise RC modely.

V případě zájmu o létání na modelářském letišti je vždy třeba navázat kontakt s přítomnými modeláři, eventuálně se ohlásit přímo vedení Aeroklubu Jihlava. Pokud by jste u nás chtěli např. strávit dovolenou, v areálu letiště je možno umístit stan nebo karavan v kempu, popřípadě využít ubytoven aeroklubu.