on-line webkamera

VSO10 OK-8502

VSO10 OK-8502


TECHNICKÝ POPIS

   VSO-10 (Vosa) je jednomístný samonosný hornoplošný kluzák smíšené konstrukce.
   Trup má tvar přísně podřízený požadavku minimálního aerodynamického odporu. Pilotní kabina zapadá do obrysu, zúžení zadní části zmenšuje plochu "omočenou" vzdušným proudem. Čelní průřez trupu je limitovaný polohou pololežícího pilota a činí 0,405m2. Technologicky je trup rozdělen na tři části. Přední část je slepena ze dvou polovin, do nichž je pomocí ocelových zálisků a smykových stěn zalaminována vnitřní prutovina střední části, k níž je ve třech bodech připojena zadní kovová část. Skořepina přední části je zhotovena technologií kontaktního laminování ze sedmi vrstev skelné tkaniny Interglas, spojené pryskyřicí Shell Glycidaether nebo Epikote s tužidlem BASF Laromin. Do slepené skořepiny je zahuštěnou pryskyřicí vlepeno a zalaminováno dvanáct přepážek. Slouží současně k uchycení dílů řízení, spodního vypínače vlečného lana a bloku palubních přístrojů. Celek je pak uzavřen laminátovou podlahou s bočními loketními opěrkami. Skořepina trupu je v místě bočních závěsů vlečného lana a výřezů pro překryt zesílena jednosměrnými rovingovými provazci skelného vlákna. Střední část trupu je řešena jako prostorová prutovina svařená z tenkostěnných ocelových trubek. Ve spodní části je v kuličkových ložiskách uložen hlavní podvozek, v horní části jsou našroubovány kulové závěsy křídel. Střední část přechází do tří závěsných bodů (kování), v nichž je svorníky připojena zadní část trupu. Střední část zakrývá pokračování laminátové skořepiny a celek je pevnostně doplněn tvarovými žebry přechodu trupu do křídla. Zadní část trupu tvoří čistá skořepina stočená z jednoho kusu duralového plechu, zespodu snýtovaná. Přenos sil do závěsných kování zajišťuje v její přední části dvojice přepážek a místní zesílení. Trup je ukončen pevně přinýtovanou kýlovou plochou a ostruhovým kolečkem.

   Pilotní prostor má dvoudílný průhledný překryt z plexiskla. Zadní díl je odklopný do pravé strany, v nouzi odhoditelný. Na levé straně má větrací okénko. Větrání pevné přední části zabezpečuje vzduch, odebíraný ve špičce trupu, kde se také nachází trubička snímače celkového tlaku. V pilotním prostoru je kompletní ruční a nožní řízení. Pružinové podélné vyvážení ovládá pilot levou rukou, stejně jako páku brzdicích klapek. Na pravé straně pilotního prostoru je páka zasouvání podvozku a na středním přístrojovém panelu jsou i ovladače vypínačů vlečného lana a stavění nožního řízení. Pilot sedí na molitanovó podušce, opřen za letu o stavitelnou zádovou opěrku uzpůsobenou pro použití zádového padáku. Za letu je upoután čtyřbodovými upínacími pasy.

   Přístrojové vybavení větroně VSO-10 tvoří rychloměr, výškoměr, variometr ± 5m/s (u většiny kluzáků je použit variometr kompenzovaný dýzou), variometr ± 30m/s, elektrický zatáčkoměr, magnetický kompas. Snímače statického tlaku jsou umístěny symetricky na bocích skořepiny zadní části trupu. Vybavení doplňuje letecká palubní VKV radiostanice. Napájení radiostanice zabezpečuje akumulátor 12V s niklkadmiovými články. Radiostanice se ovládá tlačítkem na řídicí páce.   Přistávací zařízeni tvoří hlavní zasouvatelný podvozek a zadní kolečko. Hlavní podvozek má kolo o rozměru 350x135mm a je vybavené mechanickou čelisťovou brzdou, ovládanou páčkou na řídicí páce. Podvozek je v kluzných ložiskách zavěšen na příhradovu konstrukci trupu, pružení zajišťují pryžové elementy umístěné na zadních zlamovacích vzpěrách. V zasunuté poloze kryjí podvozkovou šachtu laminátová dvířka. Podvozek se zasouvá mechanicky a jeho pohybu napomáhá dvojice odlehčovacích pružin. Záďové pevné kolečko má průměr 160mm a otáčí se v kluzných ložiskách na konzolách, přinýtovaných k zadní části trupu. Obruč kolečka je z plné gumy. Zadní podvozek má laminátový či duralový aerodynamický kryt.

   Řízení je řešeno s pomocí táhel a lan. Pohyb ručního řízení je převáděn soustavou táhel a pák k výškovému kormidlu a křidélkům. Do okruhu výškového řízení je též zapojeno torzní nebo pružinové podélné vyvážení. Pro zkrácení vzpěrné délky táhel v zadní části trupu a v křídlech je využito vodicích kladek. Všechny díly řízení jsou vodivě propojeny, řízení směrového kormidla je lanové a prochází trupem přes soustavu vodicích kladek. Potřebného předpětí lan je dosaženo šroubovými napínáky, umístěnými na úrovni řídicí páky. Stavění nožnic směrového řízení umožňuje i za letu šroubový mechanismus v bloku nožního řízení. Ovládání brzdicích klapek je řešeno, podobně jako ovládání křidélek, soustavou táhel a pák. Sdružené ovládání spodního a bočních vypínačů vlečného lana je řešeno soustavou pák a ocelových strun, vedených od ovladače na stojanu přístrojového panelu.

    Křidlo má v půdorysu tvar dvojitého lichoběžníku s přímou náběžnou hranou. Vnitřní lichoběžník křídla má profil Wortmann FX61-163, přecházející do profilu FX60-126 na koncích křídla. Konstrukci křídla tvoří jeden hlavní a dva pomocné nosníky, tvarovaná žebra a třívrstvý sendvičový potah. Hlavní nosník v průřezu I má pásnice vyrobené z tvrzeného bukového dřeva, stojina nosníku je z letecké překližky. Nosník pravého křídla se rozděluje do dvojice kořenových nástavců, mezi něž zapadá kořenový nástavec levého křídla. Celek je pak spojen dvěma vodorovnými čepy, uloženými v kovových pouzdrech. Hlavní nosník končí u třetího žebra od konce každé poloviny křídla; pro přenos zatížení zbývajících částí postačuje pevnost potahu a pomocných nosníků. Pomocné nosníky klasické konstrukce slouží v kořenové části k upevnění miskových kování zavěšení křídel na trup. Přední pomocný nosník uzavírá také torzní skříň křídla a má svůj význam v technologii lepení laminátové náběžné hrany pomocí úkosu. Na zadní pomocný nosník jsou v místě žeber uchycena čtyřmi závěsy křidélka. Příčnou konstrukci každé poloviny křídla tvoří 16 žeber, jejichž tvar a odlehčovací otvory jsou frézovány z devítivrstvé překližky (6mm). Kořenová žebra jsou z důvodu přenosu sil zesílena. Torzní skříň je uzavřena třívrstvým potahem, lepeným do tvaru v negativní formě dvousložkovým lepidlem Umacol B. Vnější vrstvy třívrstvého potahu jsou z diagonálně kladené letecké překližky (0,8mm). Výplň potahu tvořila u prvních kluzáků VSO-10 balsová prkénka, později je nahradila tvrdá PVC pěna. Nábéžná hrana a koncové oblouky křídla jsou zhotoveny z laminátu. Na odtokové hraně vnějšího lichoběžníku křídla je zavěšeno křidélko o celkové ploše 0,437m2. Má celodřevěnou konstrukci a překližkový potah vyztužený polyuretanovou pěnou. Za hlavním nosníkem jsou v samostatných šachtách umístěny výsuvné brzdicí klapky duralové konstrukce. Dodržení obrysu křídla je u zasunutých klapek zajištěno odpruženými krycími lištami, přesně zapadajícími do zkosených výřezů v horním a dolním potahu. Křídlo má úhel nastavení 4°12' (vztaženo k podélné ose) a úhel vzepětí +3°.

   Ocasní plochy mají celokovovou konstrukci a uspořádání do T. Svislá ocasní plocha má profil NACA o poměrné tloušťce 12% a má plochu 1,01m2. Kýlová plocha je snýtována z hlavního a pomocného nosníku, čtyř žeber a pevného potahu. Je pevně spojena hlavním nosníkem, lemem a pomocnou přepážkou se zadní částí trupu. Směrové kormidlo je snýtováno a částečně slepeno z duralových výlisků, potah má plátěný. Ke kýlové ploše je připevněno dvěma otočnými závěsy. Vodorovná ocasní plocha má profil NACA o poměrné tloušťce 9% a plochu 1,37m2. Konstrukčně je podobná SOP. Na kýlovou plochu připojuje VOP hlavní závěs, který zároveň slouží i k přenosu pohybu výškového kormidla. Upevnění je doplněno předním pomocným závěsem s výsuvným čepem. Prostor mezi výškovým a směrovým kormidlem vyplňuje tvarový kryt z laminátu.
   Kluzák je nastříkán dvousložkovým bílým polyuretanovým emailem. Barevné doplňky a nápisy jsou zhotoveny nitrocelulózovými barvami.


Rozměry
Rozpětí
15m
Délka
7m
Výška
1,38m
Plocha křídla
12m2
Štíhlost
18,75
Váha
Prázdná hmotnost
250kg
Max. vzletová hmotnost
380kg
Výkonnost
Klouzavost při rychlosti 90km/h
36
Nejmenší klesavost při 73km/h
0,64m/s
Min. ryclost
68km/h
Max. přípustná rychlost
250km/h
Max. rychlost v turbulenci
160km/h
Max. rychlost v aerovleku
160km/h
Max. rychlost na navijáku
120km/h
G-limit (přetížení)
+5,5/-3,5