on-line webkamera

Školení pilotů

Pravidelné školení pilotů se koná 22.3.2014 od 9:00 na balírně.Po ročním školení pilotů by bylo vhodné udělat dílčí schůze jednotlivých odborů, neb je potřeba stanovit kandidátky do funkcí v AKJI před členskou (volební)schůzí.