on-line webkamera

Výcvik para


Jak na to a co proto můžu udělat???  - mám dvě možnosti:

Základní výcvik "ZVK" = školení a samostatné seskoky s automatickým otevřením padáku

- Tandem "T" = seskok s instruktorem na jednom padáku

Rozhodl/a jste se?

Jsme rádi, že máte zájem o sport, který vyžaduje odvahu, rychlé jednání a fyzickou zdatnost.

Parašutistický výcvik se provádí v Aeroklubu Jihlava  http://www.aeroklub-jihlava.cz/
Aeroklub je spolek, provozovaný a řízený svými členy s cílem provádět a rozvíjet letecké a parašutistické sporty. 
Aeroklub Jihlava je držitelem oprávnění k provozování
Střediska výcviku parašutistů Aeroklubu Jihlava č. 058/ÚCL 
http://www.caa.cz/file/5726

Před zahájením parašutistického výcviku je nutné:

·         provést zdravotní prohlídku 2. třídy dle L1 u oprávněného lékaře - seznam pověřených lékařů SLZ  ke stažení ZDE   nebo seznam pověřených lékařů Z ke stažení ZDE
není nutné u tandemu

·         vyplnit žádost o zařazení do výcviku (u mladších 18 let se souhlasem obou rodičů)

Celý výcvik s Vámi provede zkušený instruktor.

Seznámí Vás:

·         s délkou, průběhem a obsahem školení,

·         s prostorami letiště a letištním řádem,

·         s průběhem seskoku, řízením padáku, způsobem přistání a s postupy při řešení zvláštních situací

·         s možností pokračování ve sportovním výcviku

Vše se cvičí na zemi a každý musí při přezkoušení prokázat, že má přehled o průběhu seskoku a zvládá všechny úkony, nutné pro bezpečné provedení seskoku. 

Základní informace o prvním seskoku:

Výška seskoku – 1000 až 1500 m,
na padáku typu "křídlo" s automatickým otevřením,
vybaveném zabezpečovacím přístrojem,
z letadla - L-60S nebo AN-2,
do rychlosti větru max. 21km/h.
P. S.: Seskoky padákem jsou činnost, při které nelze vyloučit všechna rizika. Parašutista je po výskoku z letadla sám a sám také musí řešit všechny vzniklé situace. Následné psychické uvolnění je maximální a pro většinu je to zážitek na celý život - ti ostatní se hlásí do sportovního výcviku. A vo tom to je ...

Termíny seskoků od 1. 4. do 31. 10. vždy po předchozí domluvě s instruktorem.
 

 Tak jsem si skočil/a/ a jak dál???     

Zase mám několik možností:

- do letadla už nevlezu,
- seskok s automatickým otevřením padáku po ukončení ZVK – kdykoliv,
- Tandem – kdykoliv,
- chci skákat volným pádem › musím absolvovat Sportovní výcvik, který probíhá:
formou postupného získávání návyků, znalostí a zkušeností pod dohledem instruktora
nebo
formou AFF = zrychlený výcvik seskoků volným pádem za pomoci dvou instruktorů

Školení, výcvik a seskoky padákem se provádí podle:
- Výcvikové osnovy a metodiky výcviku směrnice V-PARA-2   
http://www.caa.cz/file/6335
- Směrnice pro provádění seskoků padákem V-PARA-1          
http://www.caa.cz/file/6334


Podmínky pro získání parašutistické kategorie "A"
minimálně 25 seskoků volným pádem
minimálně 5 minut doby volného pádu (časy volných pádů se sčítají)
5 seskoků ve formaci (min. o 2 členech)
schopnost kontrolovat tělo za volného pádu
schopnost balit si svůj hlavní padák
schopnost přistát do 50 m od určeného cíle

 


  Vedoucí výcvikového střediska       


         Jan Šturc

        tel. +420 604 820 491
              +420 607 811 224
    
http://www.aeroklub-jihlava.cz/

 

Žádost (v příloze) o zařazení do základního parašutistického výcviku v Aeroklubu Jihlava nebo o tandemový seskok zasílejte na e-mail: jsturc@gmail.com.
Termíny školení a seskoků Vám budou průběžně zasílány.

 

Aeroklub Jihlava z. s., Henčov 61, 586 01 Jihlava


Výcvik para