on-line webkamera

Kurz základního parašutistického výcviku

 Video ze základního výcviku parašutisty ZDE

Rozhodl/a jste se seskočit padákem z letadla?

Jsme rádi, že máte zájem o sport, který vyžaduje odvahu, rychlé jednání a fyzickou zdatnost.

Výcvik před prvním seskokem se provádí v parašutistickém odboru aeroklubu. Aeroklub je občanské sdružení, provozované a řízené svými členy s cílem provádět a rozvíjet letecké a parašutistické sporty.

 

Před zahájením výcviku je nutné:

  • vyplnit žádost o zařazení do výcviku (u mladších 18 let se souhlasem obou rodičů)
  • provést zdravotní prohlídku u oprávněného lékaře
  • finanční náklady spojené s výcvikem a seskokem z letadla je možné uhradit před vlastním seskokem

 

Celý výcvik s Vámi provede zkušený instruktor.

 

Seznámí Vás:

  • s délkou kurzu, jeho obsahem a s možností pokračování ve sportovním výcviku
  • s prostorami letiště, se zákazem pití alkoholu při výcviku a seskocích
  • s průběhem seskoku, řízením padáku, způsobem přistání a s postupy při řešení zvláštních situací

Vše se cvičí na zemi a každý musí prokázat, že má přehled o průběhu seskoku a zvládá všechny úkony, nutné pro bezpečné provedení seskoku.

 

Základní informace o seskoku:

Výška seskoku - 1000m
Padák - typu "křídlo" vybavený záchranným přístrojem Cypres
Letadlo - L-60S nebo AN-2
Seskok se provádí do rychlosti větru max. 21km/h

 

P.S.: Seskoky padákem jsou činnost, při které nelze vyloučit všechna rizika. Parašutista je po výskoku z letadla sám a sám také musí řešit všechny vzniklé situace. Následné psychické uvolnění je maximální a pro většinu je to zážitek na celý život - ti ostatní se hlásí do sportovního výcviku. A o tom to je...


 

Chci si skočit padákem z letadla !!!

 

Jak na to a co proto můžu udělat ??? › mám dvě možnosti…….

- Základní výcvik "ZVK" = školení na seskoky s automatickým otevřením padáku typu křídlo + praktické seskoky

- Tandem "T" = seskok s instruktorem na jednom padáku

 

Tak jsem si skočil/a/ a jak dál ???

 

Zase mám několik možností:

- do letadla už nevlezu
- seskok s automatickým otevřením padáku po ukončení ZVK - kdykoliv
- Tandem - kdykoliv
- chci seskok volným pádem › musím si zažádat o vystavení průkazu parašutisty a absolvovat Sportovní výcvik = výcvik v ovládání těla za volného pádu formou postupného získávání návyků, znalostí a zkušeností pod dohledem instruktora
http://www.aeroklub-jihlava.cz/letecka_skola/parasutisticky_vycvik

nebo

formou AFF = zrychlený výcvik seskoků volným pádem za pomoci dvou instruktorů

Školení, výcvik a seskoky padákem se provádí podle
"Výcvikové osnovy a metodiky výcviku" = směrnice V-PARA-2
www.aeroklub.cz › Letecký provoz › provozní inspekce › dokumenty ke stažení › V-PARA-2
a "Směrnice pro provádění seskoků padákem"
www.aeroklub.cz › Letecký provoz › provozní inspekce › dokumenty ke stažení › V-PARA-1


Podmínky pro získání parašutistické kategorie "A"
minimálně 25 seskoků volným pádem
minimálně 5 minut doby volného pádu (časy volných pádů se sčítají)
5 seskoků ve formaci (min. o 2 členech)
schopnost kontrolovat tělo za volného pádu
schopnost balit si svůj hlavní padák
schopnost přistát do 50 m od cíleFormuláře Žádost o vystavení průkazu parašutisty a Zdravotní způsobilost

Základní výcvik