on-line webkamera

Letiště LKJI

 
 
 
Provozovatel letiště Aeroklub Jihlava
Aerodrome operator Aeroclub Jihlava
Telefon / Telephone

Bc. Marian Širmer - +420 603 499 004,
Jan Beránek (German, English) - +420 606 777 475

Poplatky za každou započatou tunu maximální vzletové hmotnosti podle letové příručky. Charges per tonne (including tonne initiated) maximum take-off of the aircraft (according to the certificate of airworthiness).
Přistávací jednomotorová letadla do 500 kg, kluzáky, ultralehká letadla 50,- Kč, jednomotorová 500-2500 kg za každou započatou tunu 100,- Kč,
dvoumotorová a nad 2500 kg za každou započatou tunu 200,- Kč
Landing single engine ACFT up to 500 kg, gliders, ultralight ACFT 50,- Kč,
single engine ACFT 500-2500 kg per each initiated tonne 100,- Kč,
multiengine and over 2500 kg per aech initiated tonne 200,- Kč

Parkovací mimo hangár první 2 h zdarma, každá další hodina za započatou tunu 3,- Kč,
v hangáru za každý započatý den a tunu 140,- Kč

Parking out of hangar first 2 HR free of charge, per each next hour and each initiated tonne 3,- Kč,
hangar per each initiated day and tonne 140,- Kč
Druhy paliv AVGAS 100LL, JET A-1, Natural 95
Fuels grades AVGAS 100LL, JET A-1, Super 95
Druhy olejů ELF 100AD, Aeroshell 100
Oil grades ELF 100AD, Aeroshell 100
Hangárování O/R, omezeně
Hangar space O/R, limited
Opravy O/R, omezeně
Repairs O/R, limited
Ubytování 32 osob na letišti, jinak Jihlava
Accommodation 32 persons at the aerodrome, otherwise Jihlava
Restaurace "Bum bej" bar, otevřeno středa 15,00 - 18,00, sobota a neděle 08,00 - 17,00, jinak O/R
Restaurant "Bum bej" Bar WED 15,00 - 18,00, SAT and SUN 08,00 - 17,00 (local time), otherwise O/R
Doprava Linka městské dopravy č.4 z Masarykova náměstí do Henčova, autobusová linka Jihlava - Polná, taxi
Transportation Public transport - line No.4 from Masaryk square to Henčov, local bus line Jihlava - Polná, taxi
Údaje o tomto letišti se průběžně neaktualizují NOTAMy. The information about this AD is not coursly actualized by NOTAMs.
V zimním období není zajišťováno odklízení sněhu. Snow clearance is not provided in the winter season
Při dlouhotrvajících deštích je nutno se informovat o způsobilosti RWY. It is necessary to get the information about RWY ability after a prolonged rains.