on-line webkamera

Koordinační směrnice


Z důvodu narůstajícího provozu na LKJI byl provozovatel letiště, Aeroklub Jihlava, nucen stanovit pravidla pro provoz leteckých modelářů. Tato pravidla zastřešuje směrnice „Koo_Smer_2_Modely“, jejíž znění schválila Rada Aeroklubu 7/2016.

 

Opatření vyplývající z této směrnice jsou následující:

-       Letečtí modeláři: mají vymezen prostor pro leteckou činnost a stanoveny zásady pro svůj provoz

-       Piloti: berou na vědomí, že v definovaném prostoru pro činnost leteckých modelářů se celoročně, tedy bez ohledu na provozní dobu letiště, mohou vyskytovat létající modely letadel

-       Dispečeři Radio: berou na vědomí, že v publikované provozní době letiště, pokud to situace vyžaduje, upozorní přilétávající provoz na případnou činnost leteckých modelářů

 

Mapka LKJI pro VFR příručku je aktualizována a byla již odeslána ke zveřejnění.

S touto směrnici souvisí vydání NOTAMu na celoroční provoz leteckých modelářů.

Po uzavření a podepsání další z koordinačních směrnic mezi Aeroklubem Jihlava a Aeroklubem Vysočina (ohledně Para provozu), bude stanoven termín školení, kde bude znění těchto důležitých směrnic a věci s tím související proškoleno.

 

Vezměte prosím obsah této směrnice na vědomí!


Vít Svoboda,

zástupce VLP na LKJI.

Koordinační směrnice